Zařízení pro vytváření dvojitých ohybů na lepenkovém papíru

Pro zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení pro vytváření dvojitých ohybů na lepenkovém papíru.

Zařízení podle potřeby zhotovuje jednoduchý i dvojitý ohyb lepenky, viz. video.

Zařízení je poháněno pouze stlačeným vzduchem a řízeno mechanicko / pneumatickou logikou.

Bezpečnost zařízení je zajištěna využitím bezpečného tlaku, pomocí kterého se zařízení pohybuje až do okamžiku kontaktu ohýbací lišty s lepenkou. Poté teprve dojde k přepnutí na pracovní tlak, který zajistí ohnutí lepenky.Ohýbání
 
Bezpečný tlak
     
Pohled ze zadu
 
Vnitřní část