Zařízení k rozřezávání pryžových výlisků na jednotlivé části

Zařízení k rozřezávání pryžových výlisků na jednotlivé části

Pro zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení k rozřezávání pryžových výlisků na jednotlivé části.

Číst dál...

Zařízení k lepení etiket s QR kódem

Zařízení k lepení etiket s QR kódem

Pro zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení ke značení výrobků lepením etiket s QR kódem.

Číst dál...

Zařízení pro vakuování a plnění výrobků inertním plynem

Zařízení pro vakuování a plnění výrobků inertním plynem

Pro zákazníka jsme navrhli, zkonstruovali a vyrobili zařízení k vakuování a plnění výrobků inertním plynem.

Číst dál...

Zařízení pro vytváření dvojitých ohybů na lepenkovém papíru

Zařízení pro vytváření dvojitých ohybů na lepenkovém papíru

Pro zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení pro vytváření dvojitých ohybů na lepenkovém papíru.

Číst dál...

Lisovací zařízení s kontrolou rozměrů a sil

Lisovací zařízení s kontrolou rozměrů a sil

Podle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili lisovací zařízení k zalisování plastových krytek na tubus z al. slitiny.

Číst dál...

Zařízení pro výrobu drátěných závěsů

Zařízení pro výrobu drátěných závěsů

Dle dodaného vzoru drátěného závěsu jsme navrhli a vyrobili zařízení k výrobě těchto závěsů.

Číst dál...

Tester těsnosti trubek

Tester těsnosti trubek

Pro zákazníka jsme navrhli, zkonstruovali a vyrobili zařízení pro testování svařenců trubek.

Číst dál...

Tester led modulů

Tester led modulů

Pro zákazníka jsme včetně řídícího software navrhli a vyrobili tester led modulů svítilen automobilů.

Číst dál...

Tester svítilen

Tester svítilen

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili tester svítilen, sloužící ke kontrole funkčnosti svítilen při výrobě.

Číst dál...

Elektrický lis nápojových plechovek

Elektrický lis nápojových plechovek

Navrhli a vyrobili jsme lis nápojových plechovek v provedení poháněném elektřinou.

Číst dál...

Pneumatický lis nápojových plechovek

Pneumatický lis nápojových plechovek

Navrhli, zkonstruovali a vyrobili jsme pneumatický lis nápojových plechovek. Využití lisu snižuje objem odpadu na ¼.

Číst dál...

Zařízení pro výměnu třívřetenových hlav

Zařízení pro výměnu třívřetenových hlav

Pro zákazníka jsme navrhli, zkonstruovali a vyrobili zařízení pro výměnu třívřetenových hlav v obráběcím prostoru stroje

Číst dál...

Zařízení pro dávkování mletého vápence

Zařízení pro dávkování mletého vápence

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili zařízení pro dávkování mletého vápence.

Číst dál...

Zařízení pro dávkování sypkých materiálů

Zařízení pro dávkování sypkých materiálů

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili zařízení pro dávkování sypkého materiálu do galvanické pokovovací lázně.

Číst dál...

Zařízení ke konzervaci dílů k zabránění vzniku koroze

Zařízení ke konzervaci dílů k zabránění vzniku koroze

Pro zákazníka vyrábějícího sestavy dílů pro automobilový průmysl jsme navrhli a vyrobili zařízení ke konzervaci dílů

Číst dál...

Zařízení pro čištění paletek

Zařízení pro čištění paletek

Pro zákazníka jsme navrhli, zkonstruovali a vyrobili zařízení pro čištění paletek montážní linky.

Číst dál...

Zařízení pro horizontální ofuk dílů ionizovaným vzduchem

Zařízení pro horizontální ofuk dílů ionizovaným vzduchem

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili zařízení pro horizontální ofuk dílů ionizovaným vzduchem.

Číst dál...

Zařízení pro vertikální ofuk dílů ionizovaným vzduchem

Zařízení pro vertikální ofuk dílů ionizovaným vzduchem

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili zařízení pro vertikální ofuk dílů ionizovaným vzduchem.

Číst dál...

Značící zařízení

Značící zařízení

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili zařízení sloužící ke značení al. dílů jako kontrolu provedení pracovní operace.

Číst dál...

Systém pro automatické značení výrobků razítkováním

Systém pro automatické značení výrobků razítkováním

Podle požadavků zákazníka byl zkonstruován a vyroben systém pro automatické značení výrobků razítkováním.

Číst dál...

Zařízení pro natavování svařovaných hran plastových dílů

Zařízení pro natavování svařovaných hran plastových dílů

Pro zákazníka jsme navrhli a vyrobili zařízení pro natavování svařovaných hran plastových dílů.

Číst dál...

Zařízení určené k měření těsnosti průchodek kabelových svazků

Zařízení určené k měření těsnosti průchodek kabelových svazků

Navrhli a vyrobili jsme zařízení určené k měření těsnosti průchodek kabelových svazků.

Číst dál...

Pomaloběžná válcová bruska

Pomaloběžná válcová bruska

Podle požadavků zákazníka na odstraňování přetoků na plastových odlitcích jsme navrhli a vyrobili pomaloběžnou válcovou brusku.

Číst dál...

Zařízení pro montáž světelných filtrů

Zařízení pro montáž světelných filtrů

Dle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení sloužící k montáži světelných filtrů do svítilen při prvovýrobě.

Číst dál...

Zařízení pro výplach dutin al. odlitků

Zařízení pro výplach dutin al. odlitků

Na základě požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení určené k výplachu třísek z dutin obrobených al. odlitků.

Číst dál...

Zařízení k chlazení odlitků

Zařízení k chlazení odlitků

Podle požadavků zákazníka na chlazení odlitků převodových skříní ke kontrole mezi operacemi jsme navrhli a vyrobili

Číst dál...

El. poháněná manipulační plošina

Elektricky poháněná manipulační plošina

Podle požadavků zákazníka jsme navrhli a vyrobili el. poháněnou manipulační plošinu.

Číst dál...

Sestava ventilu a páky se servopohonem

Sestava ventilu a páky se servopohonem

Podle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili sestavu ventilu pro dávkování vodou rozpustného lepidla

Číst dál...

Ofukování dílů ionizovaným vzduchem

Ofukování dílů ionizovaným vzduchem

Ofukování dílů ionizovaným vzduchem se používá k odstranění drobných nečistot z povrchu dílů.

Číst dál...

Zařízení pro montáž šroubů do svítilen

Zařízení pro montáž šroubů do svítilen

Dle požadavků zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení sloužící k montáži šroubů do svítilen při prvovýrobě.

Číst dál...

Zařízení pro kalibraci el. vedení nosičů žárovek

Zařízení pro kalibraci el. vedení nosičů žárovek

Podle požadavků zákazníka jsme navrhli, zkonstruovali a vyrobili zařízení,

Číst dál...

Chlazení odlitků převodových skříní

Chlazení odlitků převodových skříní

Pro odstranění problémů s příliš horkými odlitky na výrobní lince převodových skříní jsme pro zákazníka navrhli

Číst dál...

Zařízení pro automatické plnění spojkového okruhu

Zařízení pro automatické plnění spojkového okruhu

Podle požadavků zákazníka bylo námi navrženo a zkonstruováno zařízení pro automatické plnění spojkového okruhu autobusů

Číst dál...