Zařízení pro výrobu drátěných závěsů

Dle dodaného vzoru drátěného závěsu jsme navrhli a vyrobili zařízení k výrobě těchto závěsů.

Zařízení má podobu pneumaticky poháněného postupového nástroje. Bezpečnost práce je zajištěna dvěma okruhy stlačeného vzduchu o různém tlaku. K pohybu raznic přístroje dochází pomocí nízkého tlaku, který znemožňuje poranění obsluhy. K přepnutí na vysoký, pracovní tlak dojde automaticky až při vzájemném přiblížení raznic na vzdálenost znemožňující vsunutí končetiny.Ukázka pracovního postupu