VM3 BR1

VM3BR1 je dalším zařízením na bázi VM3N.

Je určeno k chlazení a mazání nástrojů s umístěním v blízkosti vřetena stroje. K ochraně seřizovacích ventilů průtoku vzduchu a maziva před znečištěním třískami je zařízení vybaveno odklápěcím krytem. Každá jednotka má vlastní, vzduchem ovládaný 2/2 ventil přívodu maziva, ejektor, ventily pro seřízení množství vzduchu a maziva a koaxiální koncovou trysku. Jednotka je samonasávací. Pokud do jednotky proudí stlačený vzduch, je 2/2 ventil odjištěn a průtok maziva je uvolněn k nasání ejektorem a přes škrtící ventil je mazivo dopraveno do koaxiální koncové trysky, kde je rozprášeno. Pokud do jednotky stlačený vzduch neproudí, je 2/2 ventil uzavřen, průtok maziva je zastaven a okruh maziva je tak zajištěn proti protíkání nebo zavzdušnění.

 
 
Parametry - nákresy
Trysky