VM3 SJ

Pro potřeby většího množství mazacích míst při jedné aplikaci jsme navrhli a vyrobili zařízení na bázi VM3. Zařízení umožňuje ovládání jedním el. signálem nebo jednotlivě, dle potřeby. Každá jednotka má vlastní elektro ventil přívodu maziva, ejektor, ventily pro seřízení množství vzduchu a maziva a koaxiální koncovou trysku.   
Parametry - nákresy
Nákres zapojení sestavy
Ukázky z praxe
Trysky