Upínače pro přívod chladící kapaliny nebo olej. mlhy

Upínače pro přívod chladící kapaliny nebo olej. mlhy
  Ukázky z praxe
  Návody k obsluze
  Parametry - nákresy

Námi vyvíjené a vyráběné upínače jsou určeny k přívodu chladícího média, emulze, nebo olejové mlhy do středu nástrojů na strojích, které nejsou tímto přívodem vybaveny již od výrobce. Umožňují tak nasazení moderních obráběcích nástrojů a plné využití jejich parametrů i na starších strojích. Tím přispívají k zvýšení produktivity práce starších strojů. Významným faktorem je díky dokonalému chlazení nástrojů i podstatné snížení opotřebení břitů nástrojů a dosažení úspor za broušení a vyměnitelné břitové destičky. Tam, kde není možno využít některý z mnoha námi vyráběných základních typů upínačů pro vrtání a frézování, jsme schopni vyrobit upínač na zakázku, dle konkrétního požadavku zákazníka.

Všechny upínače pro přívod chladící kapaliny nebo olejové mlhy jsou pro zajištění maximální životnosti osazeny kvalitními valivými ložisky a speciálními vitonovými gufery.