Upínače pro přívod vzduchu nebo olejové mlhy

Upínače pro přívod vzduchu nebo olejové mlhy
  Ukázky z praxe
  Návody k obsluze
  Parametry - nákresy

Námi vyvíjené a vyráběné upínače jsou určeny k přívodu chladícího média, stlačeného vzduchu nebo olejové mlhy do středu nástrojů na strojích, které nejsou tímto přívodem vybaveny již od výrobce. Tyto upínače jsou na rozdíl od většiny upínačů nabízených na trhu, opravdu schopné fungovat pouze za přísunu vzduchu, bez dalšího dodatečného přimazávání. Umožňují tak nasazení moderních obráběcích nástrojů a plné využití jejich parametrů i na starších strojích a přispívají k zvýšení produktivity práce starších strojů. Významným faktorem je díky dokonalému chlazení nástrojů i podstatné snížení opotřebení břitů nástrojů a dosažení úspor za broušení a vyměnitelné břitové destičky. Tam, kde není možno využít některý z mnoha námi vyráběných základních typů upínačů pro vrtání a frézování, jsme schopni vyrobit upínač na zakázku, dle konkrétního požadavku zákazníka.

Všechny upínače pro přívod stlačeného vzduchu nebo olejové mlhy jsou pro zajištění maximální životnosti osazeny kvalitními valivými ložisky a těsnícími labyrinty.