Technologie pro Dělové vrtání

Dělové vrtání

Vyrábíme a nabízíme kompletní technologii pro hluboké vrtání. Všechny části technologie (přístroj pro mlhové chlazení, upínač pro vnitřní chlazení nástrojů) jsou vyvíjeny a vyráběny tak, aby jejich vzájemná funkce byla bezchybná. Jsme jednou z mála firem, která nabízí i bezchybně fungující technologii pro vrtání dělovými vrtáky o průměru menším než pět milimetrů.

 

Co je dělové vrtání:

Hluboké vrtání je technologie umožňující vyvrtání otvorů o průměru od 1mm do průměru 50mm. Hloubka vrtání je závislá od průměru díry (vrtáku) a druhu vrtaného materiálu a například díru o průměru deseti milimetrů v nástrojové oceli není problém vrtat i do hloubek výrazně přesahujících 2.000mm. Při dodržení technologického postupu lze i při této hloubce průměr díry udržet v toleranci H8 a osová nepřesnost vyústění díry se pohybuje i při této hloubce v rámci desetin milimetru. Maximální hloubka dělového vrtání jako takového leží na hranici 6.000mm. Vrtání samotné je prováděno dělovým vrtákem, což je speciální jednobřitý nástroj s tvrdokovovým břitem a stopkou s dutinou pro přívod chladícího média (olejové mlhy). Vrták je s vypnutými otáčkami zasunut do otvoru předvrtaného do hloubky cca 40mm, jsou spuštěny otáčky a posuv a bez přerušení je vrtáno na požadovanou hloubku. Po dosažení požadované hloubky vrtání jsou otáčky vrtáku vypnuty a vrták je vysunut.

 

Výhody dělového vrtání:

Hlavní výhodou technologie dělového vrtání je naprostá jednoduchost a univerzálnost této technologie. Dělové vrtání za použití námi vyráběné technologie je možné nasadit na veškeré běžně dostupné výrobní zařízení s dostatečným rozsahem posuvu (horizontální vyvrtávačky, souřadnicová vyvrtávačky, cnc frézky,sloupové a radiální vrtačky,soustruhy,atd.) Díky tomu, že vrtání je prováděno pomocí strojního posuvu a nepřerušovaného řezu, šetří oproti klasickému HSS vrtání nejenom strojní čas a stroj, ale i obsluhu stroje. Reálná úspora strojního času oproti vrtání prodlouženými HSS vrtáky je 80-90% strojního času. Velmi podstatnou výhodou technologie dělového vrtání je i jistota procesu. Dojde-li například při hlubokém vrtání k poškození (ukroucení) vrtáku, s devadesátiprocentní jistotou se tak stane v místě připevnění tvrdokovového břitu vrtáku k stopce vrtáku. Náprava je velmi jednoduchá, prostě za pomocí dlouhé ocelové tyčky rozdrtíte zbytek břitu, který zůstal ve vrtaném otvoru, vyfoukáte jej stlačeným vzduchem ven, nasadíte nový dělový vrták a pokračujete ve vrtání. Nutno podotknout, že ceny dělových vrtáků při délce přesahující 300mm jsou zpravidla nižší než ceny vrtáků HSS. Dělové vrtáky lze přibližně desetkrát přebrousit, přičemž životnost každého ostří před další potřebou broušení se pohybuje podle vrtaného materiálu mezi třiceti až šedesáti metry vývrtu. Náklady na přebroušení jsou v řádu stokorun.

 

Nevýhody dělového vrtání:

Nevýhodou dělového vrtání se se stále postupující technologií monolitních tvrdokovových vrtáků stává produktivita práce. Tato nevýhoda je však patrná pouze u vrtání otvorů s menší hloubkou než 20D. Při vrtání otvorů s hloubkou větší nemá tato technologie konkurenci.

 

Co potřebuji pro dělové vrtání:

  • Dělový vrták o správném průměru a délce
  • Upínač pro středové chlazení
  • Přístroj VM1
  • Obráběcí stroj s vhodným rozsahem posuvu
Ukázky z praxe Co potřebuji k dělovému vrtání Pracovní postup při dělovém vrtání Přehled řezných podmínek pro dělové vrtáky Geometrie broušení dělových vrtáků