Zařízení k rozřezávání pryžových výlisků na jednotlivé části

Pro zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení k rozřezávání pryžových výlisků na jednotlivé části.

Obsluha založí výlisek do čtyřpolohového, zakládacího přípravku/zásobníku, uzavře kryt a zařízení zajistí kryt proti otevření. Zařízení pootočí zakládací přípravek/zásobník do další polohy a odjistí kryt k založení dalšího výlisku. V mezičase zařízení provede pracovní operaci rozřezání výlisku na požadované části. Pootočením zakládacího přípravku/zásobníku k založení dalšího výlisku dojde zároveň k vyhození nařezaných částí z přípravku do vložené KLT přepravky.

Zařízení automaticky kontroluje množství výrobků v přepravce a při jejím naplnění upozorní obsluhu.Pracovní cyklus
 
Detail pracovního cyklu